Komise a výbory

Finanční výbor:
předseda: Martin Skovajsa 
členové: Ing. Lenka Kadlčáková, Ladislav Holík ml.

Kontrolní výbor:
předseda: Alois Gargulák
členové: Štefan Vojtek, Jana Ježíková

Sociální komise:
předsedkyně: Jana Ježíková

Školská a kulturní komise:
předsedkyně: Mgr. Bc. Marta Korytárová