Výsledky voleb

Obecní zastupitelstvo 2014-2018

Zvolení zastupitelé obce dle absolutního počtu hlasů:

1. Tomšů Robert  (481), Starostové a nezávislí
2. Vojtek Štefan  (322), Starostové a nezávislí
3. Gargulák Alois (248), Starostové a nezávislí
4. Skovajsa Martin (208), Starostové a nezávislí 
5. Matušů Roman (197), Starostové a nezávislí
6. Turna Lukáš Ing. (188), Sdruž. nez. kand. pro Všeminu
7. Korytarová Marta Mgr.Bc. (178), KDU Čs.str.lid
8. Ježíková Jana  (133), Všemiňané
9. Drábek Adolf Ing. (108), Česká str.sociálně demokrat.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Všemina, konaném ve středu 5. listopadu 2014

byl veřejným hlasováním zvolen

starosta obce: Robert Tomšů
místostarosta: Ing. Lukáš Turna


Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Všemina najdete  zde, opis výsledků v PDF.

Přehled kandidátních listin voleb do zastupitelstva obce Všemina 10. a 11. října 2014 naleznete zde:

Obecní zastupitelstvo 2010-2014

Zastupitelstvo obce Všemina:

Jméno a příjmení (věk)     hlasy  voleb.strana 
1. Bronislav Kolář (37)        355    Starostové a nezávislí 
2. Robert Tomšů (44)          347    Starostové a nezávislí 
3. Štefan Vojtek (50)           331    Starostové a nezávislí 
4. Josef Polášek (54)          310    Starostové a nezávislí 
5. Adolf Drábek (55)            278    Hasiči pro obec Všemina 
6. Antonín Pavelka (59)       202    SPH Moravané a nez.k. 
7. Marta Korytárová (51)    158    KDU-ČSL 
8. Alois Polášek  (57)          153    Hasiči pro obec Všemina 
9. Jana Ježíková (57)          108    Sdružení nez.kandidátů

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Všemina, konaném ve čtvrtek 11. listopadu 2010
byl veřejným hlasováním zvolen

starosta obce: Robert Tomšů
místostarosta: Bronislav Kolář

Obecní zastupitelstvo 2006-2010

Zastupitelstvo obce Všemina :

Tomšů Robert, 
Drábek Adolf, 
Štěpánů Marie, 
Šustáček Pavel, 
Mgr. Korytarová Marta, 
Kovařík Eduard, 
Ing. Kaulincová Marie, 
Chovanec Cyril, 
Ježíková Jana

na svém zasedání ve středu 1.11.2006 zvolilo:

starosta obce: Štěpánů Marie 
místostarosta: Šustáček Pavel